دریافت سوالات طرح سه نما (شبیه ساز آزمون های نهائی)

اجرای طرح «سه نما» و برگزاری امتحانات شبه نهایی پایه دوازدهم به صورت حضوری به منظور آشنایی دانش آموزان با شیوه برگزاری امتحانات نهایی و جهت شناخت نقاط ضعف آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری؛ اداره آموزش و پرورش استان اقدام به برگزاری امتحانات شبه نهایی نموده است.
طرح سه نما

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

دریافت (دانلود) سوالات طرح سه نما

این صفحه به روز خواهد شد.

پایه دهم

تاریخ برگزاریرشته ریاضیرشته تجربیرشته انسانیرشته معارف
27 / 01 / 1403

(نوبت صبح)
شیمی 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
فیزیک 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
ریاضی و آمار 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
ریاضی و آمار 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
27 / 01 / 1403

(نوبت عصر)
شیمی 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
فیزیک 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
ریاضی و آمار 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
ریاضی و آمار 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
29/ 01 / 1403

(نوبت صبح)
عربی، زبان قرآن 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
عربی، زبان قرآن 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زبان انگلیسی 1

دریافت سوالات

دریافت فایل شنیداری

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زبان انگلیسی 1

دریافت سوالات

دریافت فایل شنیداری

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
29/ 01 / 1403

(نوبت عصر)
عربی، زبان قرآن 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
عربی، زبان قرآن 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زبان انگلیسی 1

دریافت سوالات

دریافت فایل شنیداری

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زبان انگلیسی 1

دریافت سوالات

دریافت فایل شنیداری

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
01/ 02/ 1403

(نوبت صبح)
ریاضی 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زیست شناسی 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
جامعه شناسی 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
عربی 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
01/ 02/ 1403

(نوبت عصر)
ریاضی 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زیست شناسی 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
جامعه شناسی 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
عربی 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح

پایه یازدهم

تاریخ برگزاریرشته ریاضیرشته تجربیرشته انسانیرشته معارف
27 / 01 / 1403

(نوبت صبح)
فیزیک 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زیست شناسی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
تاریخ 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
فلسفه 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
27 / 01 / 1403

(نوبت عصر)
فیزیک 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زیست شناسی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
تاریخ 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
فلسفه 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
29/ 01 / 1403

(نوبت صبح)

عربی، زبان قرآن 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
عربی، زبان قرآن 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زبان انگلیسی 2

دریافت سوالات

دریافت فایل شنیداری

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زبان انگلیسی 2

دریافت سوالات

دریافت فایل شنیداری

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
29/ 01 / 1403

(نوبت عصر)

عربی، زبان قرآن 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
عربی، زبان قرآن 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زبان انگلیسی 2

دریافت سوالات

دریافت فایل شنیداری

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
زبان انگلیسی 2

دریافت سوالات

دریافت فایل شنیداری

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
01/ 02/ 1403

(نوبت صبح)

حسابان 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
ریاضی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
علوم و فنون ادبی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
عربی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
01/ 02/ 1403

(نوبت عصر)
حسابان 1

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
ریاضی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
علوم و فنون ادبی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
عربی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
04 / 02/ 1403

(نوبت صبح)
فارسی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
فارسی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
فارسی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
فارسی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
04 / 02/ 1403

(نوبت عصر)
فارسی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
فارسی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
فارسی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
فارسی 2

دریافت سوالات

دریافت پاسخ برگ

دریافت راهنمای تصحیح
5/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *