اهداف ما

 مقام معظم رهبری: ما میخواهیم آن کسی که از آموزش و پروش خارج میشود بعد از سیزده سال – حالا که پیش دبستانی هم هست، میشود سیزده سال – انسانی باشد با برجستگیهای اخلاقی، برجستگیهای فکری و مغزی، و با تدین؛ یک چنین انسانی میخواهیم. از نظر اخلاقی: انسانی باشد شجاع، خوشخو، خیرخواه، خوش‌بین، امیدوار، بلندهمت، مثبت در قضاوتها و سایر خصوصیات اخلاقیای که برای یک انسانِ مطلوب شما در نظر میگیرید. از لحاظ خصوصیات فکری: خلّاق، پرسشگر، اهل فکر، اهل نوآوری، مایل به ورود در میدانهای بسیار وسیعِ نادانستنیهای بشر برای کشف دانستنیها و افکندن نور علم به وادی مجهولات، و صاحب فکر. از جنبه‌ی رفتاری: آدم منضبط، قانون‌شناس. ما چنین موجودی میخواهیم.

سالها است بر همگان عیان شده است که یکی از ارکان مهم جوامع بشری برای رشد و تعالی، نظام تعلیم و تربیتی آن کشور است که در کشور ما آموزش و پرورش مهمترین شاخه این رکن می باشد.

از نگاه ما مهمترین محصول این رکن وزین جامعه، دانش آموزانی هستند که باید با تربیت تمام ساحتی آنها گامهایمان را برای تربیت نسلی انقلابی برای ظهور مستحکم برداریم.

چرا که رهبر حکیم انقلاب از ما متولیان امر تعلیم و تربیت این نکته را خواسته و در اسناد بالا دستی کشور چون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بیانیه گام دوم بر آن تاکید شده است که تربیت باید تمام ابعاد وجودی دانش آموز اعم از ۱) علمی،فناورانه ۲) عبادی ،اعتقادی،اخلاقی ۳)سیاسی، اجتماعی ۴) زیستی بدنی ۵)زیبایی شناختی،هنری ۶) مهارتی،اقتصادی را رشد دهد و ما در نخبگان دانش

جمع شدیم که با مدد گیری از اهلبیت سلام الله علیهم و توکل بر خداوند این امر را محقق کنیم.

مدیریت مدرسه نخبگان دانش

ابوالفضل سعیدمحمدی

هدف ما چیست؟

تربیت دانش آموزانی موفق، مطابق با تراز اسلام و انقلاب

hand holding a flag of iran 7074024 5737039
quran book 5069438 4223426

نهادینه‌سازی فرهنگ انسان‌ساز اسلام

ارائه روش‌های نوین آموزشی و پرورشی با نگاه به استاندارد‌ها و اقتضاعات روز

4644789
man thinking something 5380114 4499712

پرورش دانش‌آموزان متفکر، متعهد و معتقد

4644779

ایجاد فضای پویا و با نشاط